Løser klima- og bæredygtighedsopgaver i din virksomhed

- det kan gøre en verden til forskel

Kim Buchhave Søgaard Ejer af Buchhave Rådgivning

Buchhave Rådgivning 


Hjælper dig med:

 • Overblik over hvad klima og bæredygtighed betyder for din virksomhed, så det giver mening for dig.
 • Klimaregnskab og ESG rapportering.
 • Dokumentationen til dine kunder.
 • Eksperthjælp til at løse opgaver der vedrører klima, bæredygtighed og grøn omstilling.
 • Klimastrategi og udvikling i ledelse og bestyrelse.

Lad os sammen se på hvad der giver mening for dig og din virksomhed, for hvis du ikke allerede er er blevet udfordret af dine kunder, så vil du snart blive det.

Kan du tåle at miste kunder, fordi du mangler dokumentation?


Vent ikke til det først brænder på!

Søger du også efter en løsning?


Bæredygtighed, klima og grøn omstilling kan for mange, være kompleks og svært at komme i gang med.

De fleste små og mellemstore virksomheder (SMV) almindelig vis fokus på drift, og mangler overskud, tid, viden og kompetencer til også at overskue alle de krav man bliver mødt med, der vedrører bæredygtighed, klima og den grønne omstilling.

Min erfaring er, at denne specialiserede opgave udgør i omegnen af 5-15% af tiden for en fuldtidsansættelse i en gennemsnitlig SMV virksomhed. 

Det betyder, at opgaven faktisk er forholdsvis lille, men ofte uoverskuelig, når man mangler viden og ekspertise til at løse den. 

Vil man fremover være interessant for sine kunder, bliver det et vilkår man ikke kommer uden om at skulle forholde sig til. 

Det gælder om at komme i gang nu og være på forkant, for det gør hele arbejdet nemmere og mindre stressende.   

Buchhave Rådgivning er den medarbejder og fagekspert der løser dine opgaver vedr. klima, miljø og bæredygtighed, mens du holder fokus på driften af virksomheden.


Sammen om opgaven


Buchhave Rådgivning hjælper dig der rækker ud efter hjælp til at få overblik over opgaverne med den grøne omstilling.


Du er ikke den eneste, der har brug for hjælp, til at oversætte de mange ord, begreber og forkortelser som vi bombarderes med i relation til klima, bæredygtighed og grøn omstilling.


Det vigtigste er, at du kommer på forkant med kravene fra lovgivningen og dine kunder, da dette kan sikre fremtidige opgaver og et styrket samarbejde med dine kunder og evt. åbne op for nye samarbejdspartnere.

Buchhave Rådgivning tilbyder:

 • Et tjek af hvor "klimaklar" din virksomhed er, og afklare hvad der er relevant at arbejde med de kommende år.

 • Hjælp til at udarbejde virksomhedens klimaregnskab og bæredygtighedsrapport (ESG) og beskrive virksomhedens klima- og bæredygtighedsindsatser.

 • Hjælp til at sætte mål og retning for virksomhedens klima- og bæredygtighedsindsats.

 • Hjælp til at få skabt struktur og overblik over den nødvendige dokumentation af virksomhedens produkter.

 • Hjælp til at indføre ISO 14001 miljøledelsessystem. Dette er især relevant hvis man allerede har implementeret ISO 9001.

 • At være virksomhedens fagekspert og tovholder som interims- eller "deltidsmedarbejder", der hjælper med dokumentation og at gennemføre klima- og bæredygtighedsindsatserne i dagligdagen. 

 • At styrke virksomhedens bestyrelse med kompetencer på bæredygtighedsområdet på strategisk niveau.

Kompetencer i bestyrelsen


Den gængse bestyrelsessammensætning er i opbrud, for i horisonten venter nye udfordringer, som en del bestyrelser mangler kompetencer til at løse. 

Den fremsynede virksomhedsejer ved, at klima og bæredygtighed bliver et vilkår for SMV bestyrelser at arbejde med, og fremover vil det omfatte meget mere end bare et klimaregnskab (CO2 regnskab).  Der vil bl.a. blive behov for at udarbejde en bæredygtig virksomhedsstrategi.

Kunder, pengeinstitutter og revisorer vil stille spørgsmål til virksomhedens grønne profil og udvikling, og der kommer meget mere fokus på afrapportering om menneskerettigheder, arbejdsmiljø, virksomhedsetik og værdikæder.

Hvis du ønsker at udøve rettidig omhu, ved at være forkant i forhold til klima og bæredygtighed, kan jeg med min viden og erfaring, bidrage til at styrke din bestyrelse og virksomhed på dette område. 

Jeg sender dig gerne mit bestyrelses CV.

Ved du

At bæredygtighed i henhold til Brundtland rapporten (1987) handler om at -

"opfylde de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare" 

Det stiller store krav til virksomheders brug af ordet/begrebet "bæredygtig" i ordets forstand. Derfor er det vigtigt, at man forholder sig kritisk til hvordan man benytter ordet i forhold til virksomhedens indsatser og profilering.

Bæredygtighed handler meget om cirkularitet og holdbarhed.

Før i tiden var man meget bevidste om råvarernes værdi i byggeriet, da de var en bekostelig ressource. 

Stabile og langtidsholdbare materialer og råvarer blev i større grad genbrugt og fik nyt "liv" i nye sammenhænge. 

Som følge af industrialiseringen og den teknologiske udvikling har vi opfundet mange "smarte" produkter og løsninger uden at tænke cirkularitet. Vi er blevet fanget af forbrug, overforbrug, køb og smid væk, hvilket er langt fra bæredygtigt. 

Vi skal fremadrettet tænke på holdbarhed, reparation og cirkularitet, så vi ikke kun fjerner råvarer og ressourcer fra jorden, uden at de kan genbruges, omdannes eller indgå i nye sammenhænge.


Om Buchhave Rådgivning

Jeg hedder Kim Buchhave Søgaard og startede Buchhave Rådgivning i 2022 med et mål, om at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV) med at håndtere fremtidens udfordringer og krav vedr. miljø, bæredygtighed, klima og grøn omstilling, så virksomheder bliver troværdige samarbejdspartnere, og tilvalgt frem for fravalgt af kunderne.


Jeg har samlet set 29 års erfaring fra både den offentlige og private
sektor, som driftsingeniør, projektleder, direktør og adm. direktør.

Jeg arbejder med bæredygtighed ud fra en pragmatisk og driftsorienteret tilgang med fokus på helheden, så det giver mening. Både i forbindelse med ledelse, strategi, mål, handling, produktion, økonomi,  medarbejdere,  kunder og kommunikation. 

Jeg har siden Brundtlandrapporten udkom sidst i firserne, arbejdet med opgaver og projekter med relation til klima- og bæredygtighed. 

Jeg har derudover beskæftiget mig med en bred vifte af opgaver i relation til ledelse, produktion, virksomhedsdrift, byggeri, byudvikling og infrastruktur.

Mine faglige ingeniørmæssige kompetencer understøttes af en Diplomuddannelse i ledelse samt diplom i Miljøledelse ISO 14001.

Gennem 6 år som direktør i en ordreproducerende virksomhed (SMV), har jeg erfaring med hvilke krav, der stilles fra kunder med stærke og toneangivende internationale brands til deres underleverandører. Krav der omfatter dokumentation af virksomhedens klimaindsatser, sociale ansvar og arbejdsmiljømæssige forhold (CSR/ESG).

Jeg har i 13 år arbejdet i bygge- og anlægsbranchen, både som projektleder og direktør og derigennem "opbygget" stor viden og erfaring med opgaver og løsninger i et bæredygtigt og klimavenligt perspektiv. Herunder entreprenørernes udfordringer med at sikre dokumentation i forbindelse med LCA, EPD, Svanemærkning, Dansk Indeklima mærke samt DGNB. 

Herudover har jeg erfaring med dokumentation af sporbarhed i henhold til ISPM 15 og IPPC-kriterier. 

Gennem 14 år som driftsingeniør og leder i en kommunal teknisk forvaltning og driftsenhed har jeg opnået stor erfaring med miljøvenlige driftsmetoder, samt infrastrukturprojekter med grønne klimaløsninger, gennem  projektering, udbud og drift.

Fra min tid som adm. direktør har jeg erfaring med det professionelle  bestyrelsesarbejde og har været medlem af advisory board i Billund Erhverv. 


Udvalg af kunder og samarbejdspartnere


Vi havde fornøjelsen af et forløb på 3 sessioner med Kim Søgaard fra Buchhave Rådgivning.

SunAir Aviation Group, vil gerne takke Kim Søgaard for at være med til at fremme bæredygtighed i vores virksomhed.
Det har været med til at sætte gang i en masse tanker og ideer for vores fremadrettede arbejde.
Martin Fløe Bjerregaard

COO JoinJetKontakt