Bæredygtighed omsat til praksis

-bæredygtighed er noget vi skaber  sammen

Kim Buchhave Søgaard Ejer af Buchhave Rådgivning

Buchhave Rådgivning - Bæredygtighed i praksis 

Bæredygtighed bliver fremover et vilkår for alle virksomheder, og vil få betydning for virksomhedens fremtid.

Buchhave Rådgivning hjælper små og mellemstore virksomheder med:

 • at komme på forkant med bæredygtighedsindsatsen of den grønne omstilling
 • at være virksomhedens fagekspert og den daglige sparringspartner til ledelse og bestyrelse
 • at omsætte ord og begreber til praksis i virksomheden, så det er forståeligt

Buchhave Rådgivning arbejder ud fra en praktisk og holistisk tilgang, med fokus på hvad der giver mening for den enkelte virksomhed.


Søger du også efter nøglen?


Bæredygtighed, klima og grøn omstilling er for mange et uoverskueligt emne og være som en "stor tung dør", man mangler nøglen til at låse op med.

De fleste små og mellemstore virksomheder (SMV) har et naturligt fokus på drift, og mangler overskud, tid og kompetencer til også at overskue og håndtere opgaverne med bæredygtighed, klima og den grønne omstilling.

Vil man undgå tab af kunder og markedsandele, gælder det om at komme i gang og på forkant med den grønne omstilling.    

Buchhave Rådgivning er din nøgle og den ekstra ressource, der kan hjælpe dig med at fokusere på hvad bæredygtighed betyder for din virksomhed.

Så kan du komme på forkant med bæredygtighedsudfordringen mens du holder fokus på andre vigtige opgaver i virksomheden.


Sammen om opgaven


Buchhave Rådgivning giver en håndsrækning til dig der rækker ud efter hjælp, til at få bæredygtighed og grøn omstilling på dagsordenen.

Buchhave Rådgivning hjælper med at skabe overblik over alle de ord og forkortelser som f.eks. Verdensmål, Klimaregnskab, CO2, CSRD, ESG, LCA, SDG, Taksonomi, Svanemærke, FSC, PEFC, DGNB, Miljøledelse og mange andre forkortelser og begreber, som vi bombarderes med i relation til klima og bæredygtighed.

Buchhave Rådgivning hjælper dig med, at sortere i hvad der er relevant for netop din virksomhed, så du kommer på forkant med kravene fra lovgivningen og dine kunder. 

Buchhave Rådgivning tilbyder:

 • Et bæredygtighedstjek af virksomheden, og deraf belyse hvor klimaklar virksomheden er i dag, og hvordan man kommer videre.
   
 • Hjælp til at sætte retning og mål for bæredygtighed og den grønne omstilling, så det bliver overskueligt, relevant og giver mening for den enkelte virksomhed.

 • Hjælp til at dokumentere at det man siger, svarer til det man gør.

 • Hjælp til at indføre ISO 14001 miljøledelsessystem.

 • Hjælp til at udvikle virksomhedens klima- og bæredygtighedsindsats i samarbejde med kunder og samarbejdspartnere.
 • At være virksomhedens daglige fagekspert og tovholder på bæredygtighedsindsatser.

 • At hjælpe med at finde løsninger og afsøge støttemuligheder til bæredygtige tiltag i virksomheden.

Buchhave Rådgivning tilbyder også:

 • At bringe bæredygtighedskompetencer ind i bestyrelser eller ledergrupper.
 • Virksomhedsrådgivning indenfor generel virksomhedsledelse, driftsoptimering, udvikling og strategiarbejde.

Ved du

At bæredygtighed og genbrug ikke er et nyt begreb?

Mange af de meget gamle bygninger vi ser i dag, er opført af langtidsholdbare materialer, der er genbrugt fra andre bygninger og dermed fået et ny "liv" i nye sammenhænge.

Før i tiden tænkte man bæredygtigt uden at sætte ord på. Det var et spørgsmål om, at råvarer og byggematerialer var en bekostelig ressource.

Som følge af industrialiseringen og den teknologiske udvikling er vi blevet fanget af forbrug og overforbrug, køb og smid væk. 

Det har vi så fundet ud af, ikke er smart på den lange bane.

Vi skal fremadrettet betragte bæredygtighed som noget der er langtidsholdbart og belaster kloden mindst muligt.


Om Buchhave Rådgivning

Jeg hedder Kim Buchhave Søgaard og har startet Buchhave Rådgivning med et mål, om at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at håndtere fremtidens udfordringer og krav vedr. bæredygtighed, klima og grøn omstilling.

Jeg arbejder med bæredygtighed ud fra en helhedsorienteret tilgang på stort set alle områder i virksomheden. Både i forbindelse med ledelse, strategi, mål, produktion, økonomi, medarbejdere, kunder og kommunikation. 

Jeg har 28 års ledelseserfaring fra både den offentlige og private sektor, som driftsingeniør, projektleder, direktør og adm.  direktør.

Jeg har siden Brundtlandrapporten udkom sidst i firserne, haft en interesse for og erfaring med at løse opgaver i relation til klima- og bæredygtighed. Jeg har beskæftiget mig med en bred pallette af opgaver i produktion, virksomhedsdrift, byggeri, by- og arealudvikling og ledelse. 

Mine faglige kompetencer understøttes af en Diplomuddannelse i ledelse samt diplom i Miljøledelse ISO 14001.

Jeg har i 13 år arbejdet både som projektleder og direktør i byggebranchen, hvor jeg har indhentet stor viden og erfaring med byggeri og byggematerialer i et bæredygtigt og klimamæssigt perspektiv. Herunder entreprenørernes udfordringer med at sikre dokumentation i forbindelse med Svanemærkning, Indeklima Mærke samt DGNB. 

Gennem 6 år som direktør i en produktionsvirksomhed, ved jeg hvilke stigende krav, der stilles til underleverandører . Især fra kunder med stærke og toneangivende brands og koncerner, der placerer sig højt på den globale scene. Det medfører stigende krav til den interne dokumentation af virksomhedens klimaindsatser, sociale ansvar og arbejdsmiljømæssige forhold (CSR/ESG). 

Herudover har jeg erfaring med dokumentation af sporbarhed i henhold til ISPM 15 og IPPC-kriterier. 

Gennem 14 år som driftsingeniør og leder i en kommunal teknisk forvaltning og driftsenhed har jeg opnået stor erfaring fra arbejdet med alternative miljøvenlige driftsmetoder, samt gennemført infrastrukturprojekter med grønne klimaløsninger.  

Fra min tid som adm. direktør har jeg erfaring med det professionelle  bestyrelsesarbejde og er i øjeblikket medlem af advisory board i Billund Erhverv. 

Udvalg af kunder og samarbejdspartnere


Vi havde fornøjelsen af et forløb på 3 sessioner med Kim Søgaard fra Buchhave Rådgivning.

 • Første gennemgang fik vi en snak om mulighederne i koncernen, og hvor vi er i dag.
 • Anden session fik vi præsenteret de muligheder vi har på nuværende tidspunkt og kan arbejde videre med, samt en god dialog om hvilken retning vi skal gå som virksomhed.
 • Tredje session, var en præsentation til vores interne interessenter i en ”Bæredygtig Styrings Gruppe” / ”Sustainability Governance Group”.
SunAir Aviation Group, vil gerne takke Kim Søgaard for at være med til at fremme bæredygtighed i vores virksomhed.
Det har været med til at sætte gang i en masse tanker og ideer for vores fremadrettede arbejde.
Martin Fløe Bjerregaard

COO JoinJet



Kontakt