Hjælper virksomheder til en bæredygtig fremtid

-bæredygtighed er noget vi skaber sammen

Buchhave Rådgivning - Bæredygtighed i praksis

Bæredygtighed bliver fremover et vilkår for alle virksomheder, og vil få betydning for virksomhedens fremtid.

Buchhave Rådgivning hjælper små og mellemstore virksomheder, med at finde bæredygtige muligheder, sætte mål og retning for din virksomhed.

Buchhave Rådgivning arbejder ud fra en praktisk tilgang, med fokus på hvad der giver mening for den enkelte virksomhed.


Sammen om opgaven


Buchhave Rådgivning giver en håndsrækning til dig der rækker ud efter hjælp, til at få bæredygtighed og grøn omstilling på dagsordenen i netop din virksomhed.

Buchhave Rådgivning hjælper med at skabe overblik over alle de ord og forkortelser som Verdensmål, Klimaregnskab, ESG, EPD, SDG, Svanemærke, FSC, PEFC, DGNB mv. som vi bombarderes med i relation til klima og bæredygtighed.

Buchhave Rådgivning hjælper dig med at sætte fokus på, hvad der er relevant for netop din virksomhed, så du kommer på forkant med kravene fra lovgivningen og dine kunder. 

Buchhave Rådgivning tilbyder:

  • At hjælpe virksomheder at sætte mål og retning for bæredygtighed og klimaindsatsen, så det bliver overskueligt, relevant og giver mening for virksomheden.
  • Hjælp til at fastsætte strategiske løsninger for nye  bæredygtige muligheder.
  • Hjælp til at udforme virksomhedens bæredygtighedsstrategi og handlingsplan.
  • Hjælp til at dokumentere virksomhedens klima- og bæredygtighedsindsats.
  • At være virksomhedens fagekspert og tovholder på virksomhedens bæredygtighedsindsats.


Buchhave Rådgivning kan derudover tilbyde:

  • At indgå i bestyrelsesarbejde eller advisory board, for derigennem at tilføre bæredygtighedskompetencer og sparring til ledelsen.
  • Virksomhedsrådgivning indenfor generel virksomhedsledelse, driftsoptimering, udvikling og strategiarbejde.

Nøglen til bæredygtighed


Bæredygtighed kan virke uoverskueligt og være som en "stor tung dør", man mangler nøglen til at låse op med.

Kom på forkant med den grønne omstilling, og dermed undgå tab af kunder og markedsandele.  

De fleste små og mellemstore virksomheder har et naturligt fokus på drift, og mangler overskud, tid og kompetencer til også at håndtere opgaverne med bæredygtighed klima og grøn omstilling.

Buchhave Rådgivning kan være din nøgle til at løse opgaven med bæredygtighed i din virksomhed, så du kan fokusere på andre vigtige opgaver i virksomheden.


Ved du


At bæredygtighed og genbrug ikke er et nyt begreb?

Mange af de meget gamle bygninger vi ser i dag, er opført af byggematerialer, der er genbrugt fra andre bygninger.

Før i tiden tænkte man bæredygtigt uden at sætte ord på. Det var et spørgsmål om, at råvarer og byggematerialer var en bekostelig ressource.

Som følge af industrialiseringen og den teknologiske udvikling er vores fokus blevet fanget af forbrug og overforbrug. Det har vi så fundet ud af, ikke er smart på den lange bane.

Så nu skal vi trin for trin hjælpe hinanden med at gøre bæredygtighed langtidsholdbart og cirkulært.Om Buchhave Rådgivning

Jeg hedder Kim Buchhave Søgaard og har startet Buchhave Rådgivning med et mål, om at hjælpe små og mellemstore virksomheder i arbejdet med bæredygtighed, klima og grøn omstilling i dagligdagen.  

En opgave som mange små og mellemstore virksomheder endnu ikke har øje for eller blot nedprioriterer, fordi man ikke har de nødvendige ressourcer eller tid til selv at løse. Eller blot fordi man ikke kan se, at det giver mening. 

Her tilbyder jeg at være den ekstra ressource og hjælpe i det omfang, der er passende for den enkelte virksomhed enten ad-hoc på timebasis, eller gennem et længerevarende forløb og samarbejde. 

Jeg arbejder med bæredygtighed ud fra en helhedsorienteret tilgang på stort set alle områder i virksomheden. Både i forbindelse med ledelse, strategi, mål, produktion, økonomi, medarbejdere, kunder og kommunikation. 

Jeg er bygningsingeniør og har 28 års erfaring fra jobs i både den offentlige og private sektor, som driftsingeniør, projektleder og direktør.

Mange af de opgaver jeg har arbejdet med gennem årene, har relateret til klima og bæredygtighed i produktion, byggeri, og by- og arealudvikling. 

Mine faglige kompetencer understøttes af en Diplomuddannelse i ledelse samt diplom i Miljøledelse ISO 14001.

Jeg har i 13 år arbejdet både som projektleder og direktør i en byggevirksomhed, hvor jeg har indhentet stor viden og erfaring med byggeri og byggematerialer i et bæredygtigt og klimamæssigt perspektiv. Herunder entreprenørernes udfordringer med at sikre dokumentation i forbindelse med DGNB byggerier. 

Gennem 6 år som direktør i en produktionsvirksomhed i træ- og møbelindustrien, ved jeg hvilke krav, der er forbundet med at være underleverandør til kunder med stærke og toneangivende brands, der placerer sig højt på den globale scene. Krav til kvalitetssikring og dokumentation af virksomhedens daglige arbejde og  indsatser vedr. klima, socialt ansvar og arbejdsmiljø. 

Herudover har jeg erfaring med dokumentation af sporbarhed i henhold til ISPM 15 og IPPC-kriterier i forbindelse med certificering af en træproduktion. 

Gennem 14 år som driftsingeniør og gruppeleder i en kommunal teknisk forvaltning og driftsenhed har jeg opnået stor erfaring fra arbejdet med alternative miljøvenlige driftsmetoder. Derudover har jeg projekteret og gennemført infrastrukturprojekter med indbyggede grønne klimaløsninger til håndtering af regnvand (LAR-løsninger). 

I forbindelse med mit arbejde som virksomhedsleder har jeg erfaring med bestyrelsesarbejde og er medlem af advisory board i Billund Erhverv. 

Kontakt