Ved du

At bæredygtighed i henhold til Brundtland Rapporten (1987) handler om at -

"opfylde de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare"

Det stiller store krav til virksomheders brug af ordet/begrebet "bæredygtig" i ordets forstand. Derfor er det vigtigt, at man forholder sig kritisk til hvordan man benytter ordet i forhold til virksomhedens indsatser og profilering.

Bæredygtighed handler meget om cirkularitet og holdbarhed.

Før i tiden var man meget bevidste om råvarernes værdi i byggeriet. De var bekostelige, og blev derfor ofte genbrugt.

Efter en tid med overforbrug, køb og smid væk, kommer vi fremadrettet til igen at tænke på cirkularitet og genbrug som i de "gode gamle dage".