Buchhave Rådgivning

-hjælper dig i gang og godt på vej med den grønne omstilling i din virksomhed, hvis du føler dig fanget i en overskuelig udfordring, eller bare har brug for en håndsrækning.

Jeg hjælper med at:
  • Løse klima- og bæredygtighedsopgaverne i din virksomhed som virksomhedens bæredygtighedsmedarbejder.
  • Gøre virksomheder "klimaklar" så I kan håndtere de udfordringer der kommer de kommende år.

  • Lave klimaregnskab og bæredygtighedsrapporter (ESG).

  • Styrke virksomhedens markedsmuligheder og kunderelationer.

  • Udarbejde og indberette data til kundebestemte databaser som f.eks. Ecovadis eller Worldfavor.

  • Sætte mål og retning for klima- og bæredygtighed i virksomheden.

  • Skabe overblik så du får "orden i eget penalhus" med relevant dokumentation.

  • Styrke virksomhedens bestyrelsesarbejde med kompetencer på bæredygtighedsområdet på strategisk niveau.

  • At indføre ISO 14001 miljøledelse, eller andre certificeringer.