Buchhave Rådgivning

-hjælper dig i gang og godt på vej med den grønne omstilling i din virksomhed.

Jeg plejer at sige:
"lad mig klare det kedelige arbejde for dig, så du kan fortsætte med det sjove".

Jeg hjælper dig med at:
  • Løse klima- og bæredygtighedsopgaverne i din virksomhed.
  • Gøre din virksomhed "klimaklar" så I kan håndtere de udfordringer der kommer de kommende år.

  • Lave klimaregnskab og bæredygtighedsrapporter (ESG).

  • Styrke virksomhedens muligheder og kunderelationer.

  • Sætte mål og retning for klima- og bæredygtighed i virksomheden.

  • Skabe overblik så du får "orden i eget penalhus" med relevant dokumentation.

  •  Styrke virksomhedens bestyrelse med kompetencer på bæredygtighedsområdet på strategisk niveau.

  • At indføre ISO 14001 miljøledelse, eller andre certificeringer.