Buchhave Rådgivning

- er hjælpen til dig, der har brug for en håndsrækning til at komme i mål med den grønne omstilling i din virksomhed.

Jeg hjælper med at:
  • Løse klima- og bæredygtighedsopgaverne i din virksomhed, og indgå som virksomhedens bæredygtighedsmedarbejder.
  • Gøre virksomheden "klimaklar" til at håndtere de udfordringer der kommer fra kunder og lovgivning.

  • Lave klimaregnskab og bæredygtighedsrapporter (ESG).

  • Styrke virksomhedens markedsmuligheder og kunderelationer.

  • Udarbejde og indberette data til kundebestemte databaser som f.eks. Ecovadis eller Worldfavor.

  • Sætte mål og retning for klima- og bæredygtighed i virksomheden.

  • Skabe overblik og "orden i eget penalhus" med relevant dokumentation.

  • Styrke virksomhedens bestyrelsesarbejde med kompetencer på bæredygtighedsområdet på strategisk niveau.

  • At indføre ISO 14001 miljøledelse, eller andre certificeringer.