Om Buchhave Rådgivning

Jeg hedder Kim Buchhave Søgaard og startede Buchhave Rådgivning fordi jeg brænder for at hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang og godt på vej med den grønne omstilling.


Jeg har i 30 år arbejdet med klima, miljø og bæredygtighed i mange forskellige sammenhænge, og har erfaring fra både den offentlige og private sektor, som driftsingeniør, projektleder, direktør og adm. direktør.

En erfaring jeg ønsker, at dele ud af til dig, så du styrker din virksomheds klimaindsats, uden selv at være ekspert.

Jeg har beskæftiget mig med en bred vifte af opgaver i relation til ledelse, produktion, virksomhedsdrift, byggeri, byudvikling og infrastruktur.


Jeg har en pragmatisk og driftsorienteret tilgang med fokus på helheden, og det der giver mest mening for virksomheden. Både i forbindelse med ledelse, strategi, mål, handling, produktion, økonomi, medarbejdere, kunder og kommunikation.

Mine faglige ingeniørmæssige kompetencer understøttes af en Diplomuddannelse i ledelse samt diplom i Miljøledelse ISO 14001. 

Som direktør og Adm. direktør i en ordreproducerende virksomhed (SMV), har jeg i 6 år arbejdet med samspillet mellem den mindre underleverandør og den store koncern kunde. Jeg ved hvordan man som underleverandør kan blive presset af "de store", men også værdien af at kunne give kunden et kvalificeret modspil. 

Jeg ved hvilke krav, der stilles fra koncern kunder med stærke og toneangivende internationale brands til deres underleverandører. Krav der i dag omfatter dokumentation af virksomhedens klimaindsatser, sociale ansvar og arbejdsmiljømæssige forhold (CSR/ESG).

Jeg har i 13 år arbejdet i bygge- og anlægsbranchen, både som projektleder direktør og Adm. direktør og derigennem "opbygget" stor viden og erfaring med opgaver og løsninger der også taler ind i et bæredygtigt og klimavenligt perspektiv. Herunder entreprenørernes udfordringer med at sikre dokumentation af produkter og egen klimaindsats.

Herudover har jeg erfaring med dokumentation af sporbarhed i henhold til ISPM 15 og IPPC-kriterier.

Gennem 14 år som driftsingeniør og leder i en kommunal teknisk forvaltning og driftsenhed har jeg opnået stor erfaring med miljøvenlige driftsmetoder, samt infrastrukturprojekter med grønne klimaløsninger, gennem projektering, udbud og drift.

Fra min tid som adm. direktør har jeg siddet med i det professionelle bestyrelsesarbejde og har været medlem af advisory board i Billund Erhverv.